×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

                                                                                                                            erasmus plus

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus programından faydalanabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Öğrenim Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen Ulusal Ajansın sayfasından ilgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız. Hibe miktarları ile ilgili bilgiye S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular) menüsünden de ulaşabilirsiniz.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler

Öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. (Ders içerikleri konusunda Bölüm Erasmus Koordinatörlerinize danışmanız tavsiye edilmektedir.) Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30 AKTS, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3‘ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır.

Erasmus öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliginden kimler yararlanabilir?

Bir yüksekogretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

• Yeni sisteme tabi (Bologna sürecine dahil) önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00’tur. Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar.

Başvuru

 Aşağıda bulunan Öğrenim Hareketliliği Başvuru formu form indirildikten ve eksiksiz doldurulduktan sonra Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü’müze yazılan bir dilekçeyle (dilekçe örneği aşağıdadır) ve Öğrenci İşlerinden alınan transcript (not dökümü) ile Üniversitemiz Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü’ne doğrudan teslim edilecektir.

* Eksiksiz başvuru yapan öğrenciler Hazırlık Okulumuz tarafından yapılacak ve Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüzce duyurulan İngilizce Sınavına girmek zorundadırlar

öğrenim_hareketliliği_başvuru_formu (formu indirmek için tıklayınız)

Dilekçe Örneği (formu indirmek için tıklayınız)

Başvuruların Değerlendirilmesi:
İngilizce sınavının ardından başvurular Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirilmede akademik başarı düzeyi % 50 ve dil seviyesi % 50 etkileyecek şekilde ağırlıklı ortalamalar hesaplanır. Bu ortalamalara göre öğrencilerin sıralaması alınır. Her bölümden başvuran ve en başarılı öğrenciler hibe almaya hak kazanır. Öğrencilerin hibelendirilmesi Avrupa Birliğinden Üniversitemiz hesabına gelen parayla sınırlıdır. 

Başvurular sırasında;

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (engelli kartı olması gerekmektedir + oran  > %40)
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
  barınma kararı alınmış öğrencilere   +10 puan 
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
  Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
  (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) – 5 puan uygulanmaktadır!!

Seçilen Öğrenciler

– Seçilen öğrenciler Vakıfbank Meşrutiyet Şubesinden Euro hesabı açtırdıktan sonra, hesap bilgileriyle Dış İlişkiler Müdürlüğümüzle Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi imzalamak zorundadırlar. Bu sözleşmeyi imzalamayan öğrencilere hibe verilmez.

– Erasmus Öğrenci Beyannamesi Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüzden teslim alınır

– Bunu takiben Learning Agreement for Studies  (formu indirmek için tıklayınız) Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze ve gidilecek kuruma imzalatılarak Dış İlişkiler Ofisimize teslim edilmelidir.

– Öğrenciler e-posta adreslerine Avrupa Komisyonu tarafından gönderilecek OLS ( Online Linguistic Support ) Dil sınavına katılmak zorundadırlar. Bu sınav sadece öğrencilerin seviyesini belirlemek ve ilerleyen dönemde internet üzerinden o dili geliştirmek için bir destek verilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple sınavları mutlaka başkasından destek almadan yapmanız sizin dilinizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır.

“Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.” (Kaynak: Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı)

 

Erasmus +