×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

bologBologna Süreci, Bilgi Avrupası’nı oluşturmak üzere Avrupa coğrafyasındaki ülkelerin birbirleri ile uyumlu olduğu bir yükseköğretim sistemi oluşturmayı hedef alır. Erasmus Programı kapsamında gerçekleşen hareketlilik faaliyetleri de, hedeflenen yükseköğretim sisteminin kurulmasını gerektirir.

Bologna Süreci’nin Erasmus Programı ile doğrudan ilişkili olan temel öncelikleri:

  •       AKTS’de oldugu gibi kredili bir sistem kurulması
  •       Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması
  •       Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması

    Erasmus Programı, ders kredilendirme sistemi olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemi – AKTS’yi kullanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda geçirdikleri zamanın ve harcadıkları emeğin, kendi yükseköğretim kurumlarında tamamen tanınması amaçlanmaktadır. Erasmus dönemi sonrasında akademik tanınırlık sağlanırken ders isimlerinin ve içeriklerinin birebir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Yükseköğretim kurumları, Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında Öğrenim Anlaşması’nda yer alan derslerin tanınacağı taahhut etmişlerdir.

 

 

NELER YAPIYORUZ?

Çankaya Üniversitesi Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü, temelde Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla, 2003 yılından beri Hayat Boyu Öğrenme Programı (Life Long Learning) kapsamındaki Erasmus programında faaliyet göstermektedir. Üniversitemiz, 2007 yılından beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında gönderen ve ev sahibi kuruluş olarak aktif rol almaktadır. Program 2007-2013 döneminde uygulanan Avrupa Birliği programlarının birleştirilmesi sonucunda, 2014-2020 dönemi için ERASMUS+ (PLUS) adını almış, 2021-2027 yılları arasında çevre, dijitalleşme ve daha geniş katılım konularına ağırlık vererek yeni bir sürece girilmiştir. Müdürlüğümüz 2021-2027 döneminde de Erasmus+ Programının Öğrenim, Staj ve Personel hareketliliği kısmını yürütmekte olup, diğer uluslararası işbirlikleri ve bu kapsamdaki öğrenci değişim programları da Müdürlüğümüz sorumluluğundadır.


ERASMUS + (PLUS) PROGRAMI NEDİR ?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri önce 2014-2020 yılları arasında ve sonra 2021-2027 döneminde Erasmus+ Programı altında  devam etmektedir. Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

erasmusicgorsel1Erasmus+ programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 2 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.

ERASMUS+ PROGRAMINA KATILMAMIN FAYDASI NEDİR ?
Erasmus programı herşeyden önce kendi ayaklarınız üzerinde durmanız açısından çok önemlidir. Erasmus+ programına başvuru sürecini nasıl yönettiğiniz, gittiğiniz ülkede Erasmus+ Office sorumlulularıyla düzeyli iletişiminiz, farklı kültürlerden insanlarla nasıl ilişki kurduğunuz, başınıza gelen ( olumlu ya da olumsuz ) olayları nasıl yönettiğiniz sizler açısından asıl gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayacaktır. Aynı zamanda derslerle sosyalleşme arasında kuracağınız denge ve tercihler, size verilen bütçe içerisinde harcamalar açısından oluşturacağınız planlar sizler için en büyük kazanımlardır.

Hepinizin bu süreçleri süper yöneteceğinizden şüphem yok, yeter ki kendinize ve insanlara güvenin. Ama bu kuru kuruya bir güven olmasın. Yeni tecrübelere ve fikirlere açık olun. Olumlu düşünün, hayatın ve öğrenciliğin tadını ve keyfini çıkarın.
Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın “İnsanların başlarına gelen olaylar hayatlarını %20 bu olayları nasıl ele aldıkları % 80 oranında etkiler.

Hepinizin sağlıkla, su gibi gidip gelmesini diliyorum. Çok eğlenin, çok öğrenin …Unutmayın “Erasmus fiziksel olduğu kadar, zihinsel bir yolculuktur”….doğru çıkarımları yaparsanız ve kendinizi öğrenmeye sürekli olarak açık tutarsanız, sizi olgunlaştıracak, geliştirecek ve bir dünya vatandaşı olmanıza katkı sağlayacaktır…

Yöntem Öskiper
Çankaya Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü

ulusal-ajans-logo
(detaylı bilgi için lütfen  TC. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajans sayfasını ziyaret ediniz)

 

 

slide3