×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yüksek öğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
1. Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
2.Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim degişimini teşvik etmek
3.Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine katılabilme şartları şunlardır:
1. EuB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı akademik personel olunması
2.Üniversiteler arası anlaşmanın olması
3.Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:
Başvuran akademisyenlerimizin Personel Daire Başkanlığı’nda halihazırda bulunan mevcut geçerli İngilizce seviye puanları baz alınacaktır. Bu puana aşağıda sağlanan koşulların herbiri için ilavaler yapılarak nihai puanlama bulunacaktır. Toplamda en yüksek puanı alan akademisyenlerimiz hibe yeterliliği kapsamında faaliyetten faydalandırılacaktır. ( 18 Mart 2020 tarih ve 2020/07-06 sayılı Üniversite Senato Kararı)

  • Başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde “Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde alanına göre Yükseltme ve Atanma Şartları olarak tanımlanan yayını basılmış akademisyenlerimizin başvurularında +10
  • Başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl içinde Üniversitemiz adına patent alan akademisyenlerimize +10
  • 10 yıldan fazla süreyle Çankaya Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademisyenlerimize +5
  • Daha önce Erasmus+ anlaşması yapılmasına aracı olduğu Bölüm Başkanlığınca onaylanan akademisyenlere +5
  • Daha önce Üniversitemizin taraf olduğu AB Projesinde görev almış akademisyenlerimize +5
  • Avrupa Birliği ülkeleri arasında özellikle gelişmişlik düzeyi yüksek sayılan İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere (Brexitten çıkması dolayısıyla durumu belirsiz) den hareketlilik gerçekleştirmek için kabul alan akademisyenlerimize +5

ÖNEMLİ  HATIRLATMA: Hareketlilikten faydalanacak akademisyenlerimizin zamanında hibelerini alabilmeleri açısından en az 1 ay önceden Rektörlük kanalıyla Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze başvurularını ulaştırmaları tavsiye olunmaktadır.

staff-mobility-agreement—teaching