EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yüksek öğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
1. Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
2.Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim degişimini teşvik etmek
3.Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine katılabilme şartları şunlardır:
1. EuB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı akademik personel olunması
2.Üniversiteler arası anlaşmanın olması
3.Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

ÖNEMLİ  HATIRLATMA: Hareketlilikten faydalanacak akademisyenlerimizin zamanında hibelerini alabilmeleri açısından en az 1 ay önceden Rektörlük kanalıyla Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze başvurularını ulaştırmaları tavsiye olunmaktadır.

staff-mobility-agreement—teaching