EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personellerinin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Personel Eğitimi Hareketliliğine katılabilme şartları:

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması
2.Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir.)
3.Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (iş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içerigini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

ÖNEMLİ  HATIRLATMA: Hareketlilikten faydalanacak personelimizin zamanında hibelerini alabilmeleri açısından en az 1 ay önceden Rektörlük kanalıyla Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze başvurularını ulaştırmaları tavsiye olunmaktadır.
Ek: staff-mobility-agreement—training (Work Plan)