×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personellerinin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Personel Eğitimi Hareketliliğine katılabilme şartları:

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması
2.Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir.)
3.Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (iş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içerigini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi:
Başvuran idari ve akademik personelin, Personel Daire Başkanlığı’nda halihazırda bulunan mevcut geçerli İngilizce seviye puanları baz alınacaktır. Bu puana aşağıda sağlanan koşulların herbiri için ilavaler yapılarak nihai puanlama bulunacaktır. Toplamda en yüksek puanı alan akademik ve idari personelimiz hibe yeterliliği ölçüsünde faaliyetten faydalandırılacaktır. ( 18 Mart 2020 tarih ve 2020/07-06 sayılı Üniversite Senato Kararı)

  • Başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde “Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde alanına göre Yükseltme ve Atanma Şartları olarak tanımlanan yayını basılmış akademisyenlerimizin başvurularında +10
  • Başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl içinde Üniversitemiz adına patent alan akademisyenlerimize +10
  • 10 yıldan fazla süreyle Çankaya Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik ve idari personele +5
  • Daha önce Erasmus+ anlaşması yapılmasına aracı olduğu Bölüm Başkanlığınca onaylanan akademisyenlere +5
  • Daha önce Üniversitemizin taraf olduğu AB Projesinde görev almış akademisyenlerimize +5
  • Avrupa Birliği ülkeleri arasında özellikle gelişmişlik düzeyi yüksek sayılan İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere (Brexitten çıkması dolayısıyla durumu belirsiz) den hareketlilik gerçekleştirmek için kabul alan akademik ve idari personele +5

ÖNEMLİ  HATIRLATMA: Hareketlilikten faydalanacak personelimizin zamanında hibelerini alabilmeleri açısından en az 1 ay önceden Rektörlük kanalıyla Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze başvurularını ulaştırmaları tavsiye olunmaktadır.
Ek: staff-mobility-agreement—training (Work Plan)