×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×


    Erasmus+ öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm Üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına dahil olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, bir işletme veya kurum bünyesinde, mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Meslek yüksek okullarında öğrenim görenler
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrenciler

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Yerleştirme Süreleri

Erasmus+ öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yerleştirilecek olan öğrencilerin en az 2 ay süreyle staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru, Seçim ve İlan Süreci

– Ögrenciler staj yapmak istedikleri kurumlarla doğrudan kendileri iletişime geçerek ve davet mektubu almalıdırlar. Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüzce duyuruya çıkılan tarihler içerisinde aşağıda bulunan Müdürlüğümüze yazılan bir dilekçe eşliğinde başvuru formunu eksiksiz doldurarak, öğrenci işlerinden aldıkları transcriptlerini davet mektuplarını ekleyerek Üniversitemiz Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü’ne doğrudan başvurularını yaparlar.

– Başvuru sonrasında Hazırlık Sınıfı‘nca yapılan dil sınavına girerler. Sonrasında Rektörlük Makamı’nın görevlendirmesiyle oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir. 

Seçim Kriterleri: %50 cumGPA, %50 dil sınavı    Önemli!!!  Başvurmanız için not ortalamanız lisans için en az 2.20 yükseklisans için 2.50 olmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:
İngilizce sınavının ardından başvurular Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirilmede akademik başarı düzeyi % 50 ve dil seviyesi % 50 etkileyecek şekilde ağırlıklı ortalamalar hesaplanır. Bu ortalamalara göre öğrencilerin sıralaması alınır. Her bölümden başvuran ve en başarılı öğrenciler hibe almaya hak kazanır. Öğrencilerin hibelendirilmesi Avrupa Birliğinden Üniversitemiz hesabına gelen parayla sınırlıdır. 

Başvurular sırasında;

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
  barınma kararı alınmış öğrencilere   +10 puan 
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
  Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
  (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) – 5 puan uygulanmaktadır!!

Ek:    1. DavetMektubuÖrneği
        2. Staj-Hareketliliği-Başvuru-Formu (1)
    3. learning-agreement-for-traineeships
4. Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe

– Seçilen öğrenciler Vakıfbank Meşrutiyet Şubesinden Euro hesabı açtırdıktan sonra, hesap bilgileriyle Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüzle Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi imzalamak zorundadırlar. Bu sözleşmeyi imzalamayan öğrencilere hibe verilmez.

– Erasmus Öğrenci Beyannamesi Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüzden teslim alınır

– Bunu takiben Learning Agreement for Traineeship  (Training Agreement) Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze ve gidilecek kuruma imzalatılarak Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

– Öğrenciler e-posta adreslerine Avrupa Komisyonu tarafından gönderilecek OLS ( Online Linguistic Support ) Dil sınavına katılmak zorundadırlar. Bu sınav sadece öğrencilerin seviyesini belirlemek ve ilerleyen dönemde internet üzerinden o dili geliştirmek için bir destek verilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple sınavları mutlaka başkasından destek almadan yapmanız sizin dilinizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır.

Öğrenci döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler:

-Misafir kurum tarafından yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren bir belge

Katılım Belgesi (Karşı kurumun antetli kağıdına  basılmış ve orijinal olarak imzalanmış belge) * ıslak imzalı, mühürlü, staj faaliyetinizin detayları ve başlangıç-bitiş  tarihlerinin net olarak belirtilmiş olması gerekmektedir

-Pasaport vize ve giriş çıkış tarihleri sayfasının fotokopileri

– Erasmus yazısı (Erasmus döneminizde yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi, size kattıkları ve  üstesinden geldiğiniz zorluklar perspektifinden anlatan 1 sayfalık yazı) (ingilizce)

Nihai Rapor (Mobility Tool üzerinden, döndükten sonra doldurulacaktır)